BG ENBG
 
 
 

G-Cam®

 

G - CAM ® е предназначен да даде точна информация, която да позволи на операторите да минимизират съдържанието въглерод - в - пепелта, когато контролират работата на бойлерите, както и да се идентифицират причините за лошото изгаряне.

G -CAM ® използва най-новите микровълнови техники, измерващи абсорбацията на микровълни и промяната на фазите в диапазон от честоти. Системата е предназначена да взима множество бързи изокинетични проби в економайзер тръбопровода, непосредствено след процеса на горене и е била проектирана да събира над 2 кг на проби на ден за онлайн анализ. Тя се състои от транспортни линии за пепел с въздуховоди от неръждаема стомана, които са топлинно изолирани над точката на кондензиране на пепелта, което предотвратява блокиране на линиите за взимане на проби и поддържа свободното движение на пепелта в системата.

G- CAM ® също е предназначена да осигури автоматизирани физически проби за лабораторен анализ, ако е необходимо.

Ползите от проследяването на съдържанието въглерод-в-пепелта чрез ® G -CAM са:

 • Точно и непрекъснато измерване на количеството въглерод в пепелта
 • Най-новите техники за микровълнова абсорбция и измерване на фазите
 • Подходящ метод за всички видове въглища
 • Без измерване на плътност
 • Лесна поддръжка
 • Бързи изокинетични проби
 • До 6 възможности за вземане на проби в различни точки
 • Обработка на повече материал - до и над два килограма на час
 • Тъч скрин контрол
 • Самозащита срещу изгаряне на маслото в котела спиране и включване
 • Автоматизирано разделяне на пробите за лабораторен анализ
 • Отчитане на температурата в канала в определени точки за анализ на пепелта
 • G - CAM не се влияе от промяната в типа въглищата или техния цвят и обикновено се намира преди въздухонагревателите. Системата може да има една или две контролни кутии на котел и до 6 пункта за взимане на проби.
 • Следват се различни етапи за правилно настройване на котела, като се дава обратна връзка на оператора, която се променя според натоварването, O2 и вида въглища, отразени в информацията, предоставена от G -CAM ®.
 • Алтернативно, промяната на градиента във въглерод през котела от множество сонди позволява на инженерите да следят за специфични проблеми при горенето, лошото разпределение на въглищата, размер на смилане или въздушните настройки.

Системата интелигентно използва сух въздух за да защита при включване на бойлера, и започва вземането на проби автоматично, само когато цялата система е достатъчно горещо, за да се гарантира гладкото преминаване на потока пепел.

Едуктора се продухва с въздух, което създава засмукване от корпуса.