BG ENBG
 
 
 

H-Cam®


Благодарение на микровълновата технология, анализатора за наличие на въглерод в пепелта H-CAM® може да проследява, контролира и помага да се оптимизира летливата пепел за препродажба, като същевременно се сведат до минимум отпадъците, които трябва да се изхвърлят на депо.

Системата H-Cam® зема проби от пепелта от плътни фазови линии или бункери за пепел, които след това се продухват през нагрети тръби и се анализират с помощта на патентован процес на микровълново затихване и въздушна компресия, чрез който се измерва плътността на въглерода в пепелта, установяват се композитните количества и се определя неговото насочване за рециклиране или за изхвърляне на депо.  

Системата може да приема пепел от няколко устройства за вземане на проби, разделени на разстояние до 30 м едно от друго. Таблото контролира всяко устройство за вземане на проби последователно и е напълно автоматизирано. Взетите проби пепел се издухват през нагрети тръби към H-CAM за измерване.

H-CAM се различава от G-CAM само в това, че има по-голям приемен бункер под циклона със сензори за нивото за позитивно установяване на количеството пепел и продължава процеса на вземане на проби, докато не се събере достатъчно количество пепел.

H-CAM след това подава пепелта към насочващото устройство за микровълните и използва патентования процес за микровълново затихване и изместване на фазата с компресиране на въздуха в рамките на обхвата от 2-3 GHz за определяне на въглеродното съдържание / плътността на летливата пепел.

Технологията за компресиране на пепелта и измерванията на компенсирането на плътността представляват ключа към прецизното измерване. Те позволяват на технологията прецизно да измерва дори и високи количества въглерод > 20%, когато се горят добавки за въглища, като био-маса и петролен кокс. Измерваната пепел след това се издухва обратно в друг бункер или в пробната стъкленица за лабораторен анализ.

Системата може да известява, с помощта на изходящите сигнали, за качеството на летливата пепел контролната система, за да може тя да определя пътя и съдбата на измерваната пепел, или PLC контролера, който да задейства директно устройствата за сортиране на летливата пепел.