BG ENBG
 
 
 

Millmaster®

                             

MillMaster ® използва уникална патентована технология на осветената повърхност за определяне на размера на частиците, които са в пневманична среда на транспортиране. Размерът на частици, които могат да бъдат измерени, е в диапазона от 0.5 микрона до 500 микрона за стандартното устройство.

Устройството работи, като се осветяват частиците с помощта на лазер и се генерира светлинна повърхност със специализирана оптика. Осветеният поток след това се заснема с помощта на високоскоростна камера (CCD). Скоростта на движение на камерата "замръзва " на имиджа на осветения поток, което позволява различни алгоритми за обработка на изображения, които се прилагат.

MillMaster ® е в състояние да извършва няколко различни операции, измерва и брои размера на частиците в пробата и това може да бъде организирано по различни начини за потребителя. По подразбиране пробата е подредена в контейнери с различни размери, което индикира приблизителния размер на дистрибутираните частици

Системата може алтернативно да организира информацията по метода на Росин - Рамлер, която е по-позната на инженерите работещи с процесите на класифициране и смилане. Програмата изчислява тенденциите и средният размер на частиците, най-много и съответно най-малко засечени частици.