BG ENBG
 
 
 

PF Master®

Мониторинг система за балансиране & измерване потока на въглища

Системата PfMaster е проектиран за използване на пулверизирани въглища за захранване на котлите. В мониторинг системата за балансиране и измерване на въглищния поток, в една защитна кутия могат да бъдат свързани до 32 сензори, които измерват разпределението и скоростта на горивните емисии на пулверизираното гориво (PF). Лошата дистрибуция на горива води до неефективно изгаряне. Начина, по който потока въглища се държи при дистрибутирането му в системата и отвеждането му до пещите е нещо, което трудно се е определяло до сега. Динамиката на потока въглища зависи от фактори като размера на частиците, на „веригата“, и самата конфигурация на оборудването във фабриката и по-специално разположението на тръбите за PF от отделните мелници към горелките.

Най-разпространеният начин за проверка на състоянието на горивната дистрибуция е да се използват устройства, сонди за вземане на проби. Докато те наистина дават индикация за потока в дадена тръба в определен момент, точността е функция от типа на сондата и използваната процедура. В допълнение, времето, необходимо да се вземат до 8 проби от PF в една мелница може да отнеме няколко часа, като се използват най-точните техники за вземане на проби и така правят контролирани промени и проверка на разпределението след направени подобрения на пулверизираното гориво в мелницата, което е много трудоемка задача.

The PfMaster позволява непрекъснато " онлайн " , измерване , балансиране и мониторинг на потока от Pf, като ползите включват:

  • Малка необходимост от поддръжка, което е изключително важно за съвременните практики в производството на електроенергия.
  • Промишлено калибриране. Премахва се необходимостта от скъпи и отнемащи време техники на ръчно вземане на проби.
  • ATEX и CE одобрение за безопасност. Устройството е пасивно и е проектирана така, че да не може енергия да влезе в тръбите за гориво.
  • Използването на бърза информация в реално време за балансиране на първичния въздух в мелницата! Данните показва, че намаляването на първичния въздух при определено натоварване може да подобри както класификацията, така и разпределението.
  • Мелници, които имат няколко въглищни тръби , излизащи от класификатора могат да използват контролни вентили за балансиране на разпределението на горивото.
  • PfMaster се използва заедно с други съвместни технологични разработки на Greenbank Terotech Limited с Университета в Нотингам (GAIM), като например оборудване против прекъсване на „веригата“ HVARB и устройството за управление, и така осигурява обратна връзка в реално време, за фина настройка на разпределението на потока въглища.
  • PfMaster използва алтернативна опция за подобряване на горенет, за да даде обратна информация в реално време, с която фабриката контолира вторичния въздух в горелките и балансира изгарянето в горелки. 

Сензор PfMaster®

Сензорът следи за лошо разпределение на въглищата до горелките, и се състои от електростатични сензорни пръстени по цялата обиколка на тръбата за справяне с „верижните“ образувания и въртене на въглища в тръбата. Сигнален сензор открива електростатична енергия, която естествено присъства в PF частиците.

Всеки сензор има напълно гладък вътрешен отвор, което прави дизайна устойчив срещу износване в резултат на въздействието на въглищата, и той не се влияе от натиска, оказван в резултат на високо калягане в мелницата (при необходимост се издава сертификат във връзка с Директивата за съоръжения под налягане). Това гарантира възможно най-дълъг интервал между отделните сервизирания

Сензорните електроники, свързани към сензора, действат като усилвател за изпращане на измерванията към контролния панел, където се извлича информация за скоростта и концентрацията на въглища. В централния контролен панел се изчислява разпределението на въглища и потока от всички сензори на дадена мелница, и определя индивидуалните скорости на движение на въглища във всяка тръба, засичайки времето на изминаване на точно разстояние на материала вътре във всеки сензор PfMaster .

Връзката на сензора с централния панел за обработка на сигнала се осъществява чрез един-единствен нисковолтови многожилен кабел. Дизайнът на сензорните електроники и входни устройства в централния панел са оптимизирани, за да се осигури максимално отхвърляне на възможни сигнални смущения, генерирани във фабриката .

Сензорните електроники стандартно включват ограничителни вериги, които при условия на неизправност да ограничат възможността опасен волтаж да възпламени въздуха в отвора на тръбата, който е взривоопасен. Никаква енергия не достига до тръбата. Поради тази характеристика PfMaster има съответните CE и ATEX одобрения.

Следователно този метод на пасивното изследване премахва всякакви опасности, които могат да се появят в системи, базирани на активни методи за измерване, като например микровълни и други техники с Електромагнитни лъчения