BG ENBG
 
 
 
Начало / Приложения / Оптимизация на котли / StackMaster® Контрольор за комини  

StackMaster® Контрольор за комини

Чрез своя отдел за изследвания и разработки, "Грийнбенк" разработиха технологията StackMaster (контрольор за комини) за измерване без интрузия в реално време на частиците в отработените газове в комина.

Технологията бе разработена поради увеличаващите се изисквания да се измерва плътността на частиците и разпределението на техния размер във всяка зададена точка в комина в реално време. Измерваните параметри са разпределението на размера на частиците, което в проценти отразява обхватите на желаните от клиента размери и плътността на частиците, изразени в мг/м3.

StackMaster заснема множество изображения през всяка секунда и бързо определя брой на частиците и разпределението на техните размери. Калибриране се изисква за всяка конкретна точка за измерване и за плътностите, които ще се използват за изчисленията. Системата бързо изчислява мг/м3 от брой измерени частици, техния размер и известния проучван обем между лазера и CCD (електронното улавящо устройство). Изходящите сигнали относно размера на частиците в % и мг/м3 се извеждат като сигнали 4-20 mA. Системата след това повтаря процеса. Сигнал 4-20 mA от микровълновия товар се излъчва от инсталацията, така че системата да се изключва, когато не се използва.

Основните предимства на StackMaster са:

  • Намаляване на разходите и честотата за ръчно вземане на проби от комина.
  • Аларма в реално време за лоша работа на филтъра.
  • Идентифициране на лошото смилане / класифициране чрез регулиране на натоварването на мелницата.
  • Включване на всякакви стратегии за оптимизиране на работата на бойлера.
  • Позволява бъдещо идентифициране на частиците материали по размери, като PM10.
  • Няма нужда от постоянно калибриране на мониторите за непрозрачност.
  • Интерфейсите I/O и на инсталацията са посредством програмируеми логически контролери (PLC) с NI полеви точки.
  • ISO-кинетичен.
  • Няма ръчна работа с материалите.
  • Малко поддръжка със само 2 статични оптически устройства, разположени извън комина.

Лазерната система е проектирана да отговаря на BS EN 60825-1 и BS EN 60101-1. Всички капаци са оборудвани с интер-блокировки, така че лазера да не може да работи при някой свален капак. Лазерът се доставя с предпазен шибър задвижван от соленоид. Всичкото оптично оборудване се намира физически извън комина, но може да измерва в почти всяка точка по диаметъра отвътре на комина. Пулсиращия лазерен лъч се подава през леща за осигуряване на псевдо лазерен лъч светлина в комина. Фокусирането, увеличението и разработените от "Грийнбенк" филтри StackMaster позволяват технологията да измерва частиците във всеки желан радиус в рамките на комина.