BG ENBG
 
 
 

VARB®

 

                                  

 

VARB ® е високо технологичен и революционен неинтрузивен прекъсвач за пулверизирано гориво (PF) . Тази спечелила награди технология е призната от бизнеса и екологичните групи заради значителния си потенциал за намаляване на емисиите на въглерод.

VARB ® може да се използва както при преоборудване на стари заводи, така и за оборудване на новопостроени фабрики, които ефективно работят чрез горене на въглища на прах. Неговата цел е да се прекъсне т.н. " веригата " ( стегната формация на въглищен прах във въздуха ) и да разпръсне пулверизираното гориво (PF), което нормален процес при транспортиране на въглища от мелницата до камерите за горене.

Тази технология се използва предимно в по-старите електроцентрали, които често имат една или две големи тръби, излизащи от мелницата, които се разделят за да доставят гориво до 6 или 8 горелки. Поради обрзуването на т.н. „верига“, въглищата не се разделят толкова равномерно, колкото въздуха в тези тръбни връзки, което води до намаляване на количеството гориво при разпределение на въздуха.

Чрез прилагане на системата VARB ® инженерите са в състояние да коригира и оптимизира работата на ниско -азотни горелки чрез тяхното гориво / въздух. Също така, чрез подобряване на потока на горивото, ефективността на горене може да бъде подобрена чрез намаляване на нежелани емисии.