BG ENBG
 
 
 
Начало / Приложения / Система / Приложения на блендерите  

Приложения на блендерите

 

Смесване на суров петрол

Crude oil blending
 
Блендери за суров петрол с подаване под ниско налягане и висока точност за приложения на терминал, дига или тръбопровод, които гарантират, че смесения суров петрол е произведен при най-нисък разход, за да съответства на изискваните спецификации.


Смесване на бункерно гориво

Bunker fuel oil blending
 
Блендери за бункерно гориво, монтирани на шлеп, дига, на брега или контейнер, позволяват на операторите да произвеждат всеки тип течно гориво с много близки вискозитет и обемни допуски.


Смесване на втечнен природен газ


 
Блендерите за втечнен природен газ (LNG) на самата тръба позволяват криогенно смесване на „богат” и „постен” LNG, за да се постигнат отлични резултати за подобряване на качеството и намаляване на разходите. Качеството на смесване се оптимизира динамично в реално време, за да се постигне съответствие на BTU спецификацията. Годишната възвръщаемост е в диапазон от $7M до $17M на база съоръжение, произвеждащо 3M тона годишно.