BG ENBG
 
 
 
Начало / Приложения / Система / Продукти за смесване  

Продукти за смесване

 

Смесителни системи


 

Смесването на изхода на смесителна глава е от основно значение, за да се уверите, че извежданият продукт е напълно хомогенен. Смесването става още по-важно, ако анализаторите са монтирани в смесителната глава, за да се осигури оптимизация на каечството на смесените продукти. Смесителните системи Jiskoot са проектирани в съответствие с международните стандарти за вземане на проби, за да се гарантира хомогенност на продукта.
 
Смесителната система JetMix използва помпа, с която изтегля малко количество от обработваната течност и я връща обратно в тръбопровода под формата на високоскоростни струйки. 

JetMix няма пад на налягането и е подходяща за блендери с висок пад, където нормално спадане на налягането, което се развива при статичен миксер, е недопустимо. Байпас затворената линия с помпа на JetMix системата може също да се използва за монтаж на анализатори на линията като денситомери, за да се предотврати нуждата от монтиране на устройства в главата на блендера.


 

Анализатори

 

 
Анализаторите на тръбата предоставят контрол на качеството. Jiskoot има технически взаимоотношения с много от основните производители и може да избере и предложи най-добрите анализатори за всяко смесително приложение.

Точното измерване на вискозитета е от съществено значение за успеха на оптимизацията на качеството на блендера на тръбата. Jiskoot е установило партньорства с ключовите производители, за да се увели, че трансмитерите са правилно монтирани и калибрирани да оптимизират представянето при всяко приложение.