BG ENBG
 
 
 

Пневматични решения

 

Транспортиране посредством разредени (слаби и средни) фази

 

Най-популярният метод за транспортиране чрез високо налягане. Материалът преминава като постоянен поток в тръбопровода до един или повече междинни или крайни приемни силози. Ниска загуба на налягане.

 • Различни производителност според изискванията - 1 - 200 т / ч
 • Скоростта на потока на материала е висока - 10 - 30 м / сек
 • Поради високата скорост на транспортиране на материала той се смила до фина      фракция.
 • Препоръчва се за по-малко абразивни материали или големи количества от              транспортирания материал и дълги разстояния.

 

Пулсово транспортиране посредством компактни фази

Използва се за транспортиране на  малки количества абразивен материал при ниски скорости за намаляване износването на тръбопровода при къси разстояния. Материалът се придвижва на фази в плътно компресирани порции  или така наречените "дюни" в един или повече междинни или крайни приемни силози.                          

 • Пулсирането се създава чрез автоматично контролирани клапани.
 • Производителността е ниска - до 10 т / ч
 • Скоростта на потока на материала е ниска - 3 - 10 м / с
 • Подходящ и за гранулирани продукти.

 

Предимства на сухото пневматично транспортиране: 

Надеждност

 • Автоматизирана система за предотвратяване на задръстванията -                      безпроблемна непрекъсната  работа.
 • Транспорт на дълги разстояния.
 • Дълъг живот, поради ниската скорост и износоустойчивите материали.
 • Опростено решение, пълна автоматизация, интеграция в системата за                разпределяне DCS на фабриката. 
 • Гъвкавост на техническите решения и конфигурации според проекта.
 • Повече от 20 години опит в областта на проучването и развитието на                  технологиите и ноу-хау за подобряване на ефективността.

Ефективност на разходите

 • Ниска консумация на енергия.
 • Висока производителност.
 • Малък размер (малък размер, необходимост от малко пространство) и леко          оборудване.
 • Лесен монтаж и възможност за бързо преструктуриране, добавяне или                премахване на оборудване.
 • Може да се монтира в съществуващи и работещи инсталации.
 • Без загуба на материал по време на транспортирането.
 • Директно товарене в камиони, пътни и железопътни цистерни.

Ниски оперативни разходи, дължащи се на:         

 • Ниска скорост на транспортиране
 • Специална керамична облицовка срещу износване
 • Ниски изисквания за резервни части
 • Минималният брой на движещи се и носенето на части
 • Минимални изисквания за поддръжка

Опазване на околната среда и безопасност от:

 • течове от тръби, замърсяване, отпадъци и прах, чиста стая
 • отпадни води, благодарение на сухия метод за обезвреждане на пепел
 • опасни движещи се части
 • силен работен шум