BG ENBG
 
 
 

Компоненти на инсталацията

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Конусовиден клапан

Конусовидният клапан за високо налягане контролира потока от пепел в горната част на конвейера и има специално уплътнение, което работи в режим на надуване-свиване  и пропуска пепелта в контейнера на пневматичния конвейер, затваряйки се преди налягането в системата да се покачи и процеса на транспортиране да започне. Клапанът се предлага като цялостна система, или като отделен продукт.                                                                                                                                
 • Конусовидният клапан има специално термоустойчиво покритие.
 • Работно налягане - 35 бара
 • Температура на пепелта - до 480 C
 • Опция за водно охлаждане при температура над 200 ° С
 • 2 типа задвижвания: пневматичен цилиндър и перка

Принцип на работа

               

Предимства:

 • Широк отвор за безпрепятствено движение на материалния поток
 • Опростен, здрав и изпитан дизайн
 • Изработка от неръждаема стомана
 • Може да контролира подвижни или статични колони с материал
 • Широка гама от размери на клапаните - от 50 до 650 мм
 • Справя се с високо налягане до 35 бара
 • Издържа на температурен диапазон от -20 до 480 C
 • Дълъг живот - до 4 години
 • До 1 милион цикъла между основни ремонти
 • Ниски разходи за поддръжка
 • Наличие на резервни части

Филтри за прах:

Ние предлагаме филтри, които са подходящи както за индивидуални силози така и за централизирано обезпрашаване.

 

Модели филтри: 

Филтри-торби почиствани със сгъстен въздух

 • за непрекъсната работа
 • ефективно почистване
 • интегрирана автоматизация
 • също така за специализирани приложения 

 

Филтри-касети почиствани със сгъстен въздух:

 • малки размери - голям капацитет
 • за непрекъсната работа
 • добра степен на пречистване
 • интегрирана автоматизация
 • също така и за специализирани приложения

Ръкавни филтри почиствани с вибрации:

 • за работа с партиди
 • типични за съдове за съхранение, разположени извън помещенията
 • също така и за специализирани приложения

 

 

Прахови циклони

 • Стандартен материал - полиестерен плат
 • Други материали по заявка

 

Материали на металната рамка

 

Филтри-торби почиствани със сгъстен въздух

 • устойчива на киселини неръждаема стомана
 • стоманена конструкция

Филтри-касети почиствани със сгъстен въздух:

 устойчива на киселини неръждаема стомана

Ръкавни филтри почиствани с вибрации

• стоманена конструкция

 

Въздушни транспортьори ( Air Slides)

 - Горно отворени и горно затворени въздушни транспортьори

В енергетиката за разтоварване на силози с летлива пепел се използват въздушни транспортьори с горен отвор. Затворени  въздушни транспортьори с  лек наклон и задвижващ  слой въздух се използват за транспортиране на материали на къси разстояния (до 25 м). Задвижващият въздух се произвежда от въздушни помпи със ниско  налягане.

 • Разстояние на транспортиране до 100м.
 • Размер на частиците от 40 - 500 μм м
 • Капацитет до 3000 т / ч